<
>

Pep Duran

Projectes

Una cadena d'esdeveniments (2011)

Capella Macba

Retaule Laic - 60 plaques de gres amb relleu incrustats i esmaltats. Estructura d'alumini en blanc.

6,89x6,14 metres.

Peça escrita - 40 plaques de gres amb relleu incrustats, texturats i esmaltats. 3 fragments en relleu ceràmic d'un poema de Francisco Ferrer Lerin. Estructura d'alumini negre.

5 ↓

Disposició la capella/Macba.

Disposició la capella/Macba.

Disposició la capella/Macba.

Disposició la capella/Macba.

Disposició la capella/Macba.

Disposició la capella/Macba.

Disposició a la bibloteca de la UAB, Bellaterra.

Disposició a la bibloteca de la UAB, Bellaterra.